مقررات دیجی سیار

یک: خدمات دهندگان مستخدم دیجی سیار نیستند و شخصا مسئول اقدامات خود هستند.

 دو: خدمات دهندگان پس از پذیرش  ارائه خدمت موظف به ارائه خدمت به صورت صحیح و کامل هستند.

سه : خدمات دهندگان  وظیفه دارند بهترین رفتار را با متقاضی داشته و در زمان حضور در محل آراسته باشند.

چهار : خدمات دهندگان  باید خدمات خود را به بهترین وجه ارائه نمایند و اگر قصور ارائه کننده موجب ورود خسارت به متقاضی گردد آن را جبران نماید و رضایت وی را جلب کند.

پنج : متقاضیان خدمات تا یک ساعت قبل از شروع اجرای خدمت میتواند آن درخواست را لغو نماید و چنانچه بعد از حرکت یا حضور خدمات دهنده خدمت را لغو نمایند موظف به پرداخت هزینه ایاب و ذهاب خواهند بود.

شش: هزینه خدمات متناسب با نوع خدمت و بر اساس نرخ متعارف و تعرفه های موجود صرفا توسط خدمات دهنده  مشخص خواهد شد و در صورت تخلف ، وی مسئول خواهد بود .

هفت : خدمات دهنده نباید بیش از مبلغی که اعلام  نموده وجهی از متقاضی دریافت نماید اما نحوه پرداخت وجه به توافق متقاضی و ارائه کننده مربوط بوده و دیجی سیار در این خصوص مداخله نخواهد نمود مگر اینکه طرفین به پرداخت وعده دار توافق نمایند که در این صورت باید به تایید دیجی سیار برسد

هشت : دیجی سیار صرفا سامانه ای برای تسهیل روابط خدمات دهنده و خدمات گیرنده است و مسئولیتی در قبال روابط مالی و کاری طرفین ندارد اما چنانچه اقدامات خدمات دهنده مورد شکایت خدمات گیرنده واقع شود دیجی سیار حسب مورد  اقداماتی از قبیل کاهش امتیاز و یا بستن حساب کاربری خدمات دهنده و استفاده از راهکارهای قانونی  برای حمایت از خدمات گیرنده اعمال خواهد نمود

دیجی سیار

آدرس ما

کرج مدرس جنوبی هشتم شرقی پلاک 9

تماس با ما

تلفن : 02634535093

Email : digisayar@gmail.com

ما را دنبال کنید